Waarom we meer vrouwen in de autobranche nodig hebben

De autobranche loopt nog steeds achter als het gaat om gendergelijkheid. En daar lijkt voorlopig ook nog weinig verandering in te komen, want ook binnen opleidingen in de autobranche is hooguit 1 op de 20 leerlingen vrouw. Daar moet verandering in komen, want de autobranche heeft vrouwen hard nodig. Ongeveer de helft van de wereldbevolking is vrouw, er zitten vele malen meer vrouwen achter het stuur dan vroeger en vrouwen kijken anders naar auto’s dan mannen. Toch wordt de cultuur op de werkvloer gedomineerd vooroordelen over gender. Hoe kan de auto-industrie deze (on)bewuste vooroordelen over gender te boven komen?

Hoeveel vrouwen werken in de auto-industrie?

De cijfers liegen er niet om. Het aandeel vrouwen dat wereldwijd in de autobranche werkt is op dit moment 15%. Als we kijken naar topposities dan is dat percentage nog veel lager. In 2018 hielden slechts 16 vrouwen (8%) een topfunctie in een van de twintig bedrijven in de auto-industrie uit de Fortune Global 500. Meer dan de helft van de top 20 bedrijven uit de auto-industrie had zelfs helemaal geen vrouwen in de top. En dat terwijl het totale aantal vrouwen in topfuncties in de Fortune Global 500 op ongeveer 30% lag.

Dat er weinig verbetering in deze teleurstellende cijfers zit heeft te maken met een aantal factoren. Vrouwen die deelnamen aan het onderzoek naar gendergelijkheid in de autobranche werd ook gevraagd naar redenen om de industrie te verlaten. Zij noemden onder andere de slechte doorgroeimogelijkheden, de slechte balans tussen werk- en privéleven, de culturele normen van de bedrijfsorganisatie en bovenal is er te weinig diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid in de sector.

Waarom zijn mannen in de meerderheid in de autobranche?

Om te achterhalen waar deze scheve verhouding precies ontstaat, kunnen we kijken naar andere bedrijven en de verdeling van hun topfuncties.  Zo is bijvoorbeeld ruim 80% van alle banen in de autobranche een fulltimebaan en het is bekend dat vrouwen daar minder snel op solliciteren. Bovendien krijgen vrouwen te maken met vooroordelen over de autowereld en hun rol daarin. Men ziet de autobranche vaak als een mannenwereld.

De weg naar gendergelijkheid in de autobranche

Inmiddels is het algemeen bekend dat een divers, inclusief team met verschillende achtergronden meer bereikt op het gebied van innovatie. Daarnaast is een divers team creatiever en resultaatgerichter. Zoals we al benoemden is de staat van gendergelijkheid in de autobranche helaas nog niet bepaald rooskleurig. Maar daar kunnen we als bedrijven in de autobranche iets aan doen, want we weten immers wat belangrijke oorzaken zijn van het feit dat veel vrouwen (of andere genders dan de man) zich niet welkom voelen in de sector.

Er zijn vele manieren om streven naar gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Bij Enterprise ondernemen wij de volgende stappen in ons recruitment proces:

1.     We werven op lokaal niveau en zorgen ervoor dat onze werknemers een afspiegeling vormen van de maatschappij waarin we werken.

2.     In ons wervings- en selectieproces werken we samen met lokale opleidingen, organisaties en partners om mensen met verschillen achtergronden in dienst te nemen.

3.     We streven naar een diverse bedrijfstop die overeenkomt met de diverse wereld waarin we leven en werken.

4.     Ook voor onze topfuncties werven we dus mensen met verschillende achtergronden.